Vorming

Bijscholing: Startkracht! Maak werk van een krachtig aanvangsbeleid voor startende leerkrachten! 


Benieuwd naar de nieuwste inzichten op vlak van aanvangsbegeleiding? Benieuwd naar hoe je als school een antwoord kan bieden op recente beleidsmaatregelen omtrent aanvangsbegeleiding? Dan is deze bijscholing iets voor jou! 

Deze driedaagse bijscholing koppelt de inzichten van een tweejarig praktijkwetenschappelijk onderzoek rond aanvangsbegeleiding, aan recente beleidsmaatregelen en geeft je concreet handvatten om aan de slag te gaan met een degelijk beleid rond aanvangsbegeleiding. 

Dit vormingstraject bestaat uit drie dagen:

  • De eerste dag ligt de focus op diverse theoretische kaders rond aanvangsbegeleiding en professionalisering van leerkrachten. Visievorming staat daarin centraal. 
  • De tweede dag staat in teken van het coachend aan de slag gaan met Startkracht! Alle coachende mogelijkheden van Startkracht! worden in deze sessie verkend en geoefend!  
  • Op de laatste dag van dit vormingstraject wordt de aanvangsbegeleiding op de eigen school verder uitgewerkt binnen het professionaliseringsbeleid van de school. 

Onderlinge expertisedeling en -uitwisseling zitten verweven doorheen de sessies. We verdiepen de theorie met materiaal uit de eigen schoolcontext. 

Je keert na dit vormingstraject terug naar je schoolcontext boordevol goesting en met handvatten om een onderbouwd beleid rond aanvangsbegeleiding vorm te geven. 

Tussen de opleidingsdagen door worden kleine opdrachten meegegeven.

Voor wie?
Voor iedereen die betrokken is bij het vormgeven van beleid in scholen rond aanvangsbegeleiding! 

Data: 
Semester 1: 11 oktober, 15 november en 13 december van 9u tot 16u. 
Semester 2: 21 februari, 20 maart en 24 april van 9u tot 16u. 

Locatie: 
Arteveldehogeschool
Campus Brusselsepoortstraat
Brusselsepoortstraat 93
9000 Gent​

Prijs:
360 euro

Schrijf hier in!

Contactpersoon: Sofie Michels: sofie.michels@arteveldehs.be

 

Het onderzoek

Startkracht! is het product van een praktijkgericht wetenschappelijk onderzoek van de Arteveldehogeschool. 
Het instrument werd ontwikkeld doorheen ontwerponderzoek samen met startende leerkrachten en andere stakeholders in aanvangsbegeleiding.  Zonder de centrale positie van de starter uit het oog te verliezen,  stond ook het verbinden van pedagogisch begeleidingsdiensten, de initiële lerarenopleidingen en scholen en schoolgemeenschappen voorop .

Vanwege de nadruk die gelegd wordt op de ontwikkeling van een instrument in samenspraak met de verschillende stakeholders (leraren, scholen, schoolgemeenschappen, initiële lerarenopleidingen en pedagogische begeleidingsdiensten), werd gekozen voor kwalitatief ontwerponderzoek. De Lange, Schuman en Montessori (2011) beschrijven dit als de systematische, cyclische en holistische studie van het ontwerp, de ontwikkeling en de evaluatie van pedagogische interventies als oplossing voor complexe problemen in de praktijk. Daarnaast heeft ontwerponderzoek als doel onze kennis over de kenmerken van die interventies en de processen waarbinnen deze ontworpen en ontwikkeld worden, te vergroten. Met ontwerponderzoek wordt tegelijk draagvlak gecreëerd via co-creatie en collegiaal consult (McKenny & Reeves, 2013). Ontwerponderzoek is tevens een vorm van participatief praktijkonderzoek (de Lange et al., 2011) en combineert praktijk en theorie. Het probleem wordt in de praktijk vastgesteld, maar het ontwerp vindt mede plaats op basis van resultaten van nieuw theoretisch onderzoek.